Leanpay

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra podjetja Sound-tech d. o. o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Sound-tech d. o. o. – spletna trgovina s posluhom je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Sound-tech d.o.o. Ob registraciji v sistem spletne prodajalne obiskovalec Sound-techove spletne trgovine pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do popustov, ki jih neregistrirani uporabniki ne morejo uveljaviti.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Sound-techa d. o. o., pravice uporabnika ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
b) kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in jasno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza
g) način plačila in dostave
h) časovno veljavnost ponudbe
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko kupca stane vračilo izdelka
j) pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko interneta se ponudba Sound-techove spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Pogodba

Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom. Pogodba, ki se sklepa na daljavo (po pošti, internetu ali z drugimi sredstvi elektronskega komuniciranja), šteje za sklenjeno 8. dan po dnevu, ko je Sound-tech d. o. o. prejel pravilno izpolnjeno naročilo.

S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se Sound-tech d. o. o. kot prodajalec zaveže izročiti izbrani izdelek ob takojšnjem plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in Sound-tech d. o. o. pri prodaji opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente v skladu z zakonom. Kupoprodajna pogodba (naročilo) vam pošljemo na vaš elektronski naslov, za kakršnekoli spremembe pa nam pišite na info@soundshop.si. Kupec dovoljuje Sound-techu d. o. o., da njegove osebne podatke, zapisane v pogodbi ali računu, obdeluje z namenom izpolnitve pogodbe ter z namenom seznanjanja kupca z novostmi na področju prodajnega programa in s ponudbo Sound-techa d. o. o.

Načini plačila

V spletnem nakupovalnem centru Sound-tech d. o. o. kot prodajalec omogoča naslednje načine plačila:
· z gotovino ob prevzemu (velja "spletna cena")
· z nakazilom na račun (po ponudbi/predračunu) (velja "spletna cena")  
· z LeanPay (splošni pogoji Leanpay)

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom kupcu, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

Cene

Cene so predstavljene kot "redne cene" in "spletne cene". Redne cene so ponavadi priporočene prodajne cene proizvajalca ali uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko interneta v primeru takojšnjega 100 % plačila z gotovino. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter Sound-techu d. o. o. odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji ter nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Cena za izdelek, ki ni na zalogi in cena, ki je očitna tehnična napaka, ni zavezujoča za prodajalca. Prodajalec bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. 
Kreditne kartice

V primeru plačila s kreditno kartico veljajo še naslednji pogoji:
· odstotek popusta na "redno ceno" se zmanjša za 3 odstotne točke,
· plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupcu pripada pravica, da v tridesetih (30) dneh vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec prodajalca pisno obvestiti najkasneje v 15-ih dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-mail naslov info@soundshop.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 15-ih dneh. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in v celoti izpolnjen obrazec za vračilo blaga, ki ga kupec prejme v pošiljki z dostavljenim blagom. Sound-tech d. o. o. vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15 dni od prejetja vrnjenega blaga. Prodajalec ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo njegovim splošnim pogojem poslovanja.

Garancija

Sound-tech d. o. o. zagotavlja servis za izdelke, ki jih je kupec kupil direktno pri njem v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Zagotavljamo odpravo vseh okvar oz. tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob priporočeni uporabi izdelka, kot ga določa proizvajalec v času, za katerega daje poroštvo. Garancijo lahko uveljavite ob predložitvi originalnega računa, na katerem so navedeni blagovna znamka izdelka, datum začetka in zaključka garancije. Garancija preneha v primeru neupoštevanja navodil za uporabo, napak, ki so posledica motenj iz okolja (poplava, požar ...), v primeru popravil s strani nepooblaščene osebe, vgraditve neoriginalnih rezervnih delov, malomarnega ravnanja z izdelkom (oksidacija, stik s kislinami), sprememb na površini izdelkov (lak, srebro, nikelj, zlato ...), mehanskih poškodb ter poškodb, ki so nastale zaradi udarcev po krivdi uporabnika ali tretje osebe, nepravilnega vzdrževanja ali okvare, povzročene pri transportu po izročitvi. Garancija prav tako izključuje obrabo potrošnega materiala, ki se stalno obrablja (blazinice, vzmeti, pluta, žima, strune, opne, baterije, žarnice, palice za tolkala ipd.). Sound-tech d. o. o. garancija je usklajena s Pravilnikom o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003 in s četrtim členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998), ki govori o garanciji za brezhibno delovanje stvari.

Dostava

V primeru, da Sound-tech d. o. o. pošlje izdelek na željeni naslov kupca, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave plača v celoti kupec sam. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika. Ob dostavi izdelka na želeni naslov se kupcu preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun/prevzemnica, garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Original sklenjene pogodbe hranimo na sedežu družbe.

Pravica do zasebnosti

Sound-tech d. o. o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05). Zbrane osebne podatke bo Sound-tech d. o. o. uporabil izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo razkril tretjim nepooblaščenim osebam.

Komunikacija

Z uporabnikom sme prodajalec stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

· jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila
· pošiljatelj mora biti jasno razviden
· različne akcije, promocije in druge tržne tehnike morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
· željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati

Varstvo otrok

Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) in morajo biti jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, mora biti primerna njihovi starosti in ne sme izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Prodajalec ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje svojih staršev ali skrbnikov. Prodajalec brez izrecnega dovoljenja otrokovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Prodajalec ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik podatkov na spletnih straneh ne uspe popraviti. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Prodajalec mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Odveza odgovornosti

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Kupec soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Sound-techa d. o. o.

 

Piškotki

 

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb gl​ede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

 

KAJ SO PIŠKOTKI?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

 

ZAKAJ SO PIŠKOTKI POTREBNI?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

 

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

  • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
  • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
  • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene,
  • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
  • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
  • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja ...).


Obvezni / nujni piškotki tega spletnega mesta 

Ime piškotkaNamenTrajanjeIzdajatelj piškotkov
section_data_idsStores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.24 urSound-tech d. o. o.
_gatThis cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites.10 minutGoogle 
_gid This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.24 urGoogle 
_gaThis cookie name is asssociated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.2 leti Google 
mage-cache-sessidThe value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to “true.”24 urSound-tech d. o. o.
form_keyA security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).1 uroSound-tech d. o. o.
PHPSESSIDCookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.1 uroSound-tech d. o. o.
private_content_versionAppends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.10 letSound-tech d. o. o.
product_data_storageStores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.6 urSound-tech d. o. o.
recently_compared_product_previousStores product IDs of previously compared products for easy navigation.6 urSound-tech d. o. o.
recently_compared_productStores product IDs of recently compared products.6 ur Sound-tech d. o. o.
recently_viewed_product_previousStores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.6 ur Sound-tech d. o. o.
recently_viewed_productStores product IDs of recently viewed products for easy navigation.6 urSound-tech d. o. o.
mage-messagesTracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages. The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.24 urSound-tech d. o. o.
mage-cache-storage-section-invalidationForces local storage of specific content sections that should be invalidated.6 urSound-tech d. o. o.
mage-cache-storageLocal storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.6 uSound-tech d. o. o.
mage-translation-file-versionTracks the version of translations in local storage. Used when Translation Strategy is configured as “Dictionary (Translation on Storefront side)”.Trajanje sejeSound-tech d. o. o.
mage-translation-storageStores translated content when requested by the shopper. Used when Translation Strategy is configured as “Dictionary (Translation on Storefront side)”.Trajanje sejeSound-tech d. o. o.

 

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak na spletni strani in ostalih oglasih brez predhodne najave.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Podjetje Sound-tech d.o.o.