Splošni pogoji

 

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra podjetja Sound-tech d. o. o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Sound-tech d. o. o. – spletna trgovina s posluhom je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Sound-tech d.o.o. Ob registraciji v sistem spletne prodajalne obiskovalec Sound-techove spletne trgovine pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do popustov, ki jih neregistrirani uporabniki ne morejo uveljaviti.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Sound-techa d. o. o., pravice uporabnika ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
b) kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in jasno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza
g) način plačila in dostave
h) časovno veljavnost ponudbe
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko kupca stane vračilo izdelka
j) pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko interneta se ponudba Sound-techove spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Pogodba

Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom. Pogodba, ki se sklepa na daljavo (po pošti, internetu ali z drugimi sredstvi elektronskega komuniciranja), šteje za sklenjeno 8. dan po dnevu, ko je Sound-tech d. o. o. prejel pravilno izpolnjeno naročilo.

S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se Sound-tech d. o. o. kot prodajalec zaveže izročiti izbrani izdelek ob takojšnjem plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in Sound-tech d. o. o. pri prodaji opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente v skladu z zakonom. Kupoprodajna pogodba (naročilo) vam pošljemo na vaš elektronski naslov, za kakršnekoli spremembe pa nam pišite na info@soundtech.si. Kupec dovoljuje Sound-techu d. o. o., da njegove osebne podatke, zapisane v pogodbi ali računu, obdeluje z namenom izpolnitve pogodbe ter z namenom seznanjanja kupca z novostmi na področju prodajnega programa in s ponudbo Sound-techa d. o. o.

Načini plačila

V spletnem nakupovalnem centru Sound-tech d. o. o. kot prodajalec omogoča naslednje načine plačila:
· z gotovino ob prevzemu (velja "spletna cena")
· z nakazilom na račun (po ponudbi/predračunu) (velja "spletna cena")

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom kupcu, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

Cene

Cene so predstavljene kot "redne cene" in "spletne cene". Redne cene so ponavadi priporočene prodajne cene proizvajalca ali uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko interneta v primeru takojšnjega 100 % plačila z gotovino. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter Sound-techu d. o. o. odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji ter nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Prodajalec bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kreditne kartice

V primeru plačila s kreditno kartico veljajo še naslednji pogoji:
· odstotek popusta na "redno ceno" se zmanjša za 3 odstotne točke,
· plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupcu pripada pravica, da v tridesetih (30) dneh vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec prodajalca pisno obvestiti najkasneje v 15-ih dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-mail naslov info@soundtech.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 15-ih dneh. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in v celoti izpolnjen obrazec za vračilo blaga, ki ga kupec prejme v pošiljki z dostavljenim blagom. Sound-tech d. o. o. vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15 dni od prejetja vrnjenega blaga. Prodajalec ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo njegovim splošnim pogojem poslovanja.

Garancija

Sound-tech d. o. o. zagotavlja servis za izdelke, ki jih je kupec kupil direktno pri njem v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Zagotavljamo odpravo vseh okvar oz. tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob priporočeni uporabi izdelka, kot ga določa proizvajalec v času, za katerega daje poroštvo. Garancijo lahko uveljavite ob predložitvi originalnega računa, na katerem so navedeni blagovna znamka izdelka, datum začetka in zaključka garancije. Garancija preneha v primeru neupoštevanja navodil za uporabo, napak, ki so posledica motenj iz okolja (poplava, požar ...), v primeru popravil s strani nepooblaščene osebe, vgraditve neoriginalnih rezervnih delov, malomarnega ravnanja z izdelkom (oksidacija, stik s kislinami), sprememb na površini izdelkov (lak, srebro, nikelj, zlato ...), mehanskih poškodb ter poškodb, ki so nastale zaradi udarcev po krivdi uporabnika ali tretje osebe, nepravilnega vzdrževanja ali okvare, povzročene pri transportu po izročitvi. Garancija prav tako izključuje obrabo potrošnega materiala, ki se stalno obrablja (blazinice, vzmeti, pluta, žima, strune, opne, baterije, žarnice, palice za tolkala ipd.). Sound-tech d. o. o. garancija je usklajena s Pravilnikom o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003 in s četrtim členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998), ki govori o garanciji za brezhibno delovanje stvari.

Dostava

V primeru, da Sound-tech d. o. o. pošlje izdelek na željeni naslov kupca, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave plača v celoti kupec sam. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika. Ob dostavi izdelka na želeni naslov se kupcu preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun/prevzemnica, garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Original sklenjene pogodbe hranimo na sedežu družbe.

Pravica do zasebnosti

Sound-tech d. o. o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05). Zbrane osebne podatke bo Sound-tech d. o. o. uporabil izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo razkril tretjim nepooblaščenim osebam.

Komunikacija

Z uporabnikom sme prodajalec stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

· jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila
· pošiljatelj mora biti jasno razviden
· različne akcije, promocije in druge tržne tehnike morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
· željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati

Varstvo otrok

Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) in morajo biti jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, mora biti primerna njihovi starosti in ne sme izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Prodajalec ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje svojih staršev ali skrbnikov. Prodajalec brez izrecnega dovoljenja otrokovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Prodajalec ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik podatkov na spletnih straneh ne uspe popraviti. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Prodajalec mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Odveza odgovornosti

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Kupec soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Sound-techa d. o. o.

Piškotki

Seznam piškotkov, katere uporabljamo v podjetju Sound-tech d.o.o (upravljalci portala soundshop.si)

Piškotek (cookie), znan tudi kot  piškotek, ali brskalnik piškotek  del podatkov, ki ga lahko strežnik shrani na uporabnikovem računalniku. Piškotek spletnim stranem omogoča shranjevanje informacij, ki se ponovno uporabijo, ko uporabnik zopet obišče spletno mesto.
Brez piškotkov bi elektronska trgovina delovala zelo omejeno.

Naziv piškotka Uporaba piškotka
Veljavnost Dodaten opis uporabe
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Seja Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
HSiD,APISID,OTZ Google + 6 mesecev

google plus

 Ostali piškotki, katere uporablja Magento platforma za elektronsko poslovanje.

CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak na spletni strani in ostalih oglasih brez predhodne najave.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Podjetje Sound-tech d.o.o.